Miłośników spacerów i pięknych okoliczności przyrody zapraszamy do parku podworskiego w Wojanowie.

Park w Wojanowie został przywrócony do świetności w ramach projektu „Rewaloryzacja Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego w Wojanowie”. Projekt o łącznej wartości 1 697 723,04 uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 1 252 852,85 zł. Gmina Pruszcz Gdański realizowała to zadanie z partnerem – Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Realizacja projektu obejmowała:
– zabiegi ochronne roślin – m.in. karczowanie pni, gęstych krzewów i podszycia, zabiegi pielęgnacyjne, nasadzenia drzew, montaż budek dla ptaków, nietoperzy, wiewiórek i hoteli dla owadów.
– budowę ścieżek i tras widokowych wraz z ich oświetleniem – odtworzenie historycznego układu ścieżek, wykonanie wejścia do parku, budowa drewnianego pomostu i tarasu widokowego, montaż koszy na śmieci i ławek, montaż tablic informacyjnych, wykonanie parkingu przy wejściu do parku, oznakowanie istotnych elementów parku kamiennymi kodami QR.
– rekultywację zbiorników wodnych.

Do góry